Авторський склад проекту

Знайомтесь з професіоналами своєї cправи

Рогозянський Олексій

Керівник проекту


Директор ТОВ «Українська академія дитинства»,
керівник Науково-навчального центру психології дошкільної та початкової освіти Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,
керівник проекту «Впевнений старт».

Піроженко Тамара

Науковий керівник проекту

Доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України.

Пріоритетними у науковій та професійній діяльності є питання комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, дитячої психології, вікової психології, педагогічної психології у галузі дошкільної освіти; науково-методичний супровід розвитку базових здібностей дитини раннього та дошкільного віку – здібностей до взаємодії з дорослими й однолітками, до пізнання світу та здібностей до творчості, активного застосування набутого досвіду в різних специфічно дитячих видах діяльності. Автор технології психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку».

Гавриш Наталія

Учасниця авторської групи


Доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти та виховання Інституту проблем виховання НАПН України.

Коло наукових та практичних інтересів: розвиток мовлення дітей дошкільного віку; організація освітнього процесу в дошкільному закладі; художнє слово і розвиток творчості дошкільників; фахова підготовка працівників ДНЗ, шеф-редактор журналу «Методична скарбничка вихователя»

Хартман Олена

Учасниця авторської групи


Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

У центрі наукових та професійних інтересів – психологія відповідального батьківства, дитяча психологія, розвиток сучасної сім’ї, формування психологічної готовності молоді до батьківства, психолого-педагогічна підтримки батьків в умовах роботи освітніх закладів.


Корнєєва Оксана

Учасниця авторської групи

Кандидат педагогічних наук, завідувач Костянтинівського дошкільного навчального закладу №31 «Мир», (Донецька область), старший науковий співробітник державного закладу "Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр Міністерства охорони здоров’я  України".

Захистила дисертаційне дослідження «Організація методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів». Автор понад 40 публікацій з проблем дошкільної освіти: з організації диференційованої методичної роботи з вихователями дошкільних навчальних закладів, проведення тематичних днів у дошкільному навчальному закладі, професійно-методичних активностей сучасних вихователів; роботи педагогів з дітьми, які перебувають у зоні соціальних конфліктів; ознайомлення дітей з професіями дорослих. Активно співпрацює із виданнями групи МЦФЕР: «Вихователь-методист». Учасник конференцій, форумів та низки програм які здійснюються під егідою ЮНІСЕФ. Член Всеукраїнської громадської організації "Асоціація працівників дошкільної освіти" .

Спеціаліст вищої категорії; 17 років досвід роботи вихователем-методистом ДНЗ, 7 років завідувач ДНЗ, має педагогічне  звання «старший вихователь»,. Має обласні та відомчі  почесні грамоти.

Брежнєва Олена

Учасниця авторської групи


Кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету, докторант  Інституту проблем виховання НАПН України. Професійні і наукові інтереси зосереджені в галузі пізнавального розвитку дітей дошкільного віку,  теорії і практики логіко-математичної розвитку дітей, вивчення особливостей підготовки вихователів в аспекті забезпечення пізнавальної активності дошкільників.Кіндрат Інна

Учасниця авторської групи


Кандидат педагогічних наук, вихователь-методист Рівненського навчально-виховного комплексу №1. Фахівець у галузі управління освітнім процесом у ДНЗ на засадах інтеграції.

Автор близько 50 наукових та методичних публікацій з актуальних проблем дошкільної освіти.


Рагозіна Вікторія

Учасниця авторської групи

Кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії
дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України.
З 1995 року досліджувала проблеми естетичного виховання учнів молодшої
школи засобами хореографії, музики, інтегрованої мистецької діяльності.
Одна з авторів Комплексної програми художньо-естетичного виховання у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, навчальної програми
«Мистецтво» (1-4 кл.), програм для спеціалізованих шкіл художньо-
естетичного профілю - «Ритміка», «Хореографія» (1-12 кл.).
Автор понад 70-ти статей у провідних наукових і педагогічних виданнях,
розділів колективних монографій, науково-методичних посібників,
методичних рекомендацій з проблем художньо-естетичного навчання,
виховання і розвитку дитини.
Брала участь у міжнародних проектах з мистецької освіти: Міжнародній
програмі «Формування образного мислення» (ФОМ) (1996-2001 р.р.) – є
сертифікованим тренером програми; проекті ЮНЕСКО і МФГС «Художня
освіта в країнах СНД: Розвиток творчого потенціалу в ХХІ столітті» (2011-
2012 р.р.) – експерт з художньої освіти в Україні.
З 2005 року і по сьогодні досліджує проблеми художньо-естетичного
навчання виховання і розвитку дітей раннього і дошкільного віку - автор
більше 25-ти наукових праць і 19-ти альбомів з художньо-творчої діяльності
дітей раннього і дошкільного віку, декоративної діяльності старших
дошкільників, що широко використовуються у багатьох дошкільних
навчальних закладах України.  
Головний редактор всеукраїнського науково-методичного журналу
«Мистецтво та освіта».

Очеретяна Наталія

Учасниця авторської групи

Науковий співробітник лабораторії естетичного виховання і мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України, відповідальний секретар науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта» (Україна). Науковий стаж – понад 16 років.

Стаж роботи в системі загальноосвітньої і вищої школи – понад 18 років.

Співавтор навчальних програм і навчально-методичного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів України (галузь «Мистецтво»): програми інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1, 2, 3, 4 класів загальноосвітньої школи; підручників інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1, 2, 3, 4 та 8 класів загальноосвітньої школи, робочих зошитів з курсу «Мистецтво» для 1, 2, 3, 4 класів, календарного планування з курсу «Мистецтво» для 1, 2, 3, 4 класів.

Співавтор навчально-методичного забезпечення до програм навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку: 17-ти альбомів з художньо-творчої діяльності дітей раннього і дошкільного віку, методичних рекомендацій до альбомів.

Член науково-методичної комісії з дисциплін художньо-естетичного циклу НМР з питань освіти МОН України.

Стаєнная Олена

Учасниця авторської групи

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Працює на посаді старшого  викладача, має досвід викладання дисциплін: «Вступ до фаху», «Дошкільна педагогіка», «Дидактика дошкільної освіти», «Керівництво ігровою діяльністю», «Методика ознайомлення дітей з природою», «Методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», «Робота з батьками в ДНЗ»; «Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку», «Народознавство з методикою», «Планування та організація освітнього процесу ДНЗ».

Підготовлено до друку понад 25 статей у наукових та методичних виданнях, співавтор методичних посібників рекомендованих МОН для роботи вихователів та вчителів, приймала участь у понад 20 науково-методичних конференціях та семінарах.

(066) 69-70-535
(098) 62-87-520
(063) 77-06-571


    ЗАМОВИТИ